Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie, należy dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej (KLIKNIJ TUTAJ) oraz w Biurze Projektu w siedzibie firmy Euro-Forum Marek Gudków przy ul. Graniczna 4/7,8 w Lublinie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 01.06.2016 r. do 31.10.2017 r.

 

KRYTERIA REKRUTACJI FORMALNE:

1. wiek: 25 lat i więcej

2. wykształcenie: co najwyżej średnie

3. zamieszkiwanie/praca: na terenie województwa lubelskiego

4. zgłoszenie na szkolenie: z własnej inicjatywy

KRYTERIA REKRUTACJI PREMIOWANE (lista wg największej ilości punktów):

A. poziom motywacji (max. 3pkt)

B. płeć: kobiety (+1pkt)

C. osoby niepełnosprawne (+1pkt)

D. osoby powyżej 50 roku życia (+1pkt)

 

Wyniki o zakwalifikowaniu do projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.