calendar-app-business-time-management-workspace-picjumbo-com

REKRUTACJA – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Informujemy, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej oraz złożenie na nich podpisu na pierwszych zajęciach. Ponadto istnieje możliwość organizacji spotkania z przedstawicielem Organizatora Projektu w dogodnej dla Kandydata lokalizacji lub też w lokalizacji zaproponowanej przez Organizatora w odpowiednio dostosowanym obiekcie.

 

W przypadku grup szkoleniowych, w których Uczestnikami Projektu będą osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, formy wsparcia w ramach Projektu realizowane będą w budynkach i salach architektonicznie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

wykres

Komputer bez tajemnic – aktualizacja

W ciągu ostatnich 2 tygodni kolejne 2 grupy komputerowe ( z 8 uruchomionych)  zakończyły zajęcia z zakresu ICT a uczestnicy szkoleń przystąpili do egzaminów certyfikujących.

W ciągu najbliższych 2 tygodni ruszą zajęcia w  kolejnych 2 grupach.

W marcu planujemy uruchomienie kolejnych grup w Lubartowie oraz Lublinie. Mamy ostatnie wolne miejsca. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu oraz udziału w szkoleniach.

Czytaj więcej