calendar-app-business-time-management-workspace-picjumbo-com

REKRUTACJA – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Informujemy, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej oraz złożenie na nich podpisu na pierwszych zajęciach. Ponadto istnieje możliwość organizacji spotkania z przedstawicielem Organizatora Projektu w dogodnej dla Kandydata lokalizacji lub też w lokalizacji zaproponowanej przez Organizatora w odpowiednio dostosowanym obiekcie.

 

W przypadku grup szkoleniowych, w których Uczestnikami Projektu będą osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, formy wsparcia w ramach Projektu realizowane będą w budynkach i salach architektonicznie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.